Genom att ansöka om att bli medlem godkänner du att dina uppgifter sparas i vårt register. Vårt register behandlas enligt vad som står i PuL, personuppgiftslagen. Vi kommer inte sälja dina uppgifter vidare till någon tredje part.
Läs mer om PUL på Datainspektionens hemsida: PuL