Frågor & Svar (FAQ - Frequently Asked Questions)

Vad har Tallnet definierat som upptagningsområde? Vilka kan ansluta sig?

För att se det området vi har definierat som upptagningsområde klicka här

Vad kostar det för mig att få fibrer?

Kostnaden för att få fiber installerat är beroende på flera olika faktorer. Bland annat hur många av alla fastigheter som beslutar sig för att ansluta sig, hur det finansiella upplägget kommer se ut, hur kostsamt grävarbetet blir och hur vi ställer oss till ägandet av nätet och tjänsterna. Som riktmärke kan nämnas att likartade projekt i Sverige har haft initiala installationskostnader på mellan 15,000:- och 30,000:- per hushåll.

Vad är kostnaden att vara med i Tallnet?

Att bli medlem i Tallnet kostar 200:- i insatsbelopp. Därefter är årsavgiften förnärvarande 50:- om året.

Vad kommer det kosta i månaden att ha fiberanslutning?

Din månadskostnad bestäms av det utbud Du väljer, vi eftersträvar så stor valfrihet som möjligt. Givetvis kommer alla kostnader vara kända innan du behöver ta beslut om att installera fiber eller ej.

Vilka kommer installera fiber?

Vi förhandlar just nu med flera parter.

Jag har det Telia kallar 8 Mb/s men på grund av för stort avstånd mellan Tallkrogen och Telias station så får jag inte mer än 6,6 – 6.8 Mb/s. Borde inte Tallnet först och främst gå på Telia och få dem att anlägga en slavstation i Tallkrogen ? Det kostar väl inte Tallnet något att kräva att Telia lever upp till den produkt som dom tar betalt för?

Vad vi förstår är det avståndet till telestationen som är den begränsande faktorn och det är inte troligt att Telia kommer att bygga en ny station i Tallkrogen för endast 1000 abonnenter. Att kräva något av Telia verkar svårt, då större delen av landet lider av samma problematik och de friskriver sig från detta när du tecknar ditt avtal. Vad vi sett har ARN godkänt klagomål när hastigheten ligger under hälften av det du betalar för. Därför ligger vårt engagemang för fibertekniken då vi vet att detta är en teknik som oavsett avstånd säkrar kommunikationen minst 50 år framöver. Vad gäller Telia och ADSL så avser vi att verkar för den teknik som är bäst lämpad för framtiden, i ett upplägg som ger största möjliga valfrihet till en rimlig kostnad. En slavstation från Telia erbjuder tyvärr inget av detta. Ett projekt av denna dignitet skall betraktas som att anlägga ett nytt avloppssystem, dvs. infrastruktur med en livslängd på +60år.

En frågan om pensionärer och datorer. Vi som byggde på 30-talet är nu 80 till 95 år gamla. Även 2:a generationen som övertagit huset efter föräldrarna börjar bli 65 till 80 år. När ni nu talar om så tekniskt avancerade saker som fiberoptik så är det ett mycket obegripligt begrepp för många åldringar och de förstår inte vad man skall ha en dator till. "Ni unga" får inte öka klyftan mellan oss pensionärer och den generation som nu bosätter sig i de hus vi byggde med blod och svett. Tallnet bör ha en punkt i programmet som avser att kolla upp vad Internet kan göra för att underlätta livet för oss.

Vad avser klyftor mellan unga och gamla så hoppas jag att vi kan bidra till att minska dom eller i alla fall inte förvärra dessa klyftor. Faktum är att man med dagens teknik inte ens behöver en dator för att kunna utnyttja bredbandet, bredbands-TV erbjuder idag enklare internet tillgång och möjlighet till E-post direkt på TV skärmen, lite som att använda text-tv. Att trygghetslarm och liknande produkter/tjänster fungerar ingår i vår kravspecifikation. Vi tar gärna emot fler synpunkter på hur vi kan underlätta ert liv med hjälp av datorer. Kanske borde vi bilda en seniorgrupp som kan ge varandra hjälp med datorer? Kanske hålla introduktionskurser? Vi vet många som använder internet för att hålla kontakt med sina vänner och släktingar och på så sätt dela med sig av bilder och annat på ett snabbt och relativt enkelt sätt.

Det saknas krav på den/de personer som skall ingå i styrelsen. Det handlar om stora pengar att installera fiberoptik, borde det inte ställas krav att personer i styrelsen inte får vara anställd i ett företag som kan tänkas bli leverantör till Tallnet (eller har eget företag som kan ha kommersiella intressen i produkter som Tallnet behöver köpa)?

Det är en viktig synpunkt som vi på kommande styrelsemöte kommer ta upp och försäkra oss om att jäv inte kan uppstå. Lagen om ekonomiska föreningar behandlar också jävsfrågan och den gäller självklart även Tallnet enligt §25. Idag är vi fyra personer i styrelsen och ingen av oss har någon koppling till de leverantörer vi talat med.

Ställ en fråga

Maila in en fråga »